Vochtige muren

Veel oude huizen en historische gebouwen zijn op grond van ontbrekende of slechte horizontale barrières door vochtige muren door capillair opstijgend grondvocht beschadigd.

Vochtschade in het muurwerk heeft niet alleen invloed op de optische verschijning van een gebouw. Vocht heeft ook een aanzienlijke invloed op de bouwsubstantie, het ruimteklimaat en de energiebalans van een gebouw.

Al een lage vochtigheidsgraad van een muur zorgt voor een drastische verlaging van de warmte-isolatiewaarden, omdat vocht het warmtegeleidingsvermogen verhoogt en op deze manier de economische waarde van het gebouw op grond van hogere energiekosten verslechtert.

Een door opstijgend vocht zwaar beschadigde muur.

Een door opstijgend vocht zwaar beschadigde muur.

 

Vocht is hier het transportmiddel voor agressieve stoffen die het gebouw beschadigen. Zo komen bijvoorbeeld oplosbare zouten via het capillaire watertransport in de muur terecht, verdelen zich op deze manier in de totale muurdoorsnede en kristalliseren aan het muuroppervlak.

Hier moet een oplossing worden gevonden die het opstijgen van het vocht tegengaat en de muren ontvochtigt. Een beproefde oplossing ter verwijdering van capillair opstijgend muurvocht biedt de techniek van het merk AQUAMAT™.